All Right Reserved: Zhengzhou Kangqiao Real Estate Development Co. LTD
    Yu ICP Bei No. 10201362
    Address: Floor 24, Huacheng International Center, No. 80,
    Daxue Road, Zhengzhou, China
    Tel:0371-60196100 Fax No.:0371-67952200